งานแสดงสินค้า Food Ingredients Asia

เป็นงานแสดงส่วนผสมในอาหารนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทค กรุงเทพฯ

Follow Cornex