งานแสดงสินค้า THAIFEX-WORLD OF FOOD ASIA 2019

บริษัท ไทยฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสมาชิกหอการค้าไทยและเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX-WORLD OF FOOD ASIA 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2563

Follow Cornex