เครื่อง ออกซี่พลัส (Oxy Plus)

เครื่องงออกซี่พลัส สามารถผลิตออกซิเจนได้ถึง 100 %

เครื่องนี้เพิ่มปริมาณออกซิเจนและทำงานได้อย่างไร?

              โดยธรรมชาติอากาศที่เราใช้หายใจประกอบไปด้วยไนโตรเจน 78% และออกซิเจน 20.98 % คาร์บอนไดออกไซต์ 0.06 % อาร์กอน 0.03% ที่เหลือเป็นพวกฝุ่นละออง เมื่อเราหายใจจะเอาพวกนี้เข้าไปทั้งหมด หลักๆก็คือไนโตรเจนกับออกซิเจน แต่ร่างกายเราต้องการเฉพาะออกซิเจนเท่านั้นซึ่งกลไกภายในร่างกายจะเลือกคัดแยกและนำไปใช้ตามต้องการ ส่วนเกินจะเป็นของเสียขับทิ้งออกจากร่างกายตามธรรมชาติ และอากาศในธรรมชาติมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ความร้อน ความเย็น มีผลต่อความหนาแน่นของอากาศ การเปลี่ยนแปลงต่างๆตามธรรมชาตินั่นเองทำให้เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นนั้นก็คือไฟฟ้าสถิต (electrostatic) ทำให้มวลของอากาศมีการถ่ายเทประจุระหว่างกันทำให้อากาศเกาะตัวกันเป็นกลุ่ม (cluster) นี่คือสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเวลาเราหายใจเหมือนไม่เต็มปอดเมื่ออากาศร้อนเพราะอากาศคือสาเหตุว่าทำไมบางครั้งเราหายใจไม่เต็มปอดเมื่ออากาศร้อนเพราะอากาศขยายตัว หายใจเท่าเดิมแต่ออกซิเจนน้อยกว่า ถ้าออกกำลังกายจะเหนื่อยมากต้องหายใจทางปากช่วย แต่ในทางตรงกันข้ามอากาศเย็นจะหายใจได้ดีไม่เหนื่อยง่ายเพราะความเย็นทำให้อากาศหดตัว ทำให้เราได้ออกซิเจนมากกว่า การเกิดการเกาะตัวของอากาศเป็นกลุ่มทำให้อากาศที่เราหายใจเข้าใปไม่สามารถนำออกซิเจนไปใช้ได้ทั้งหมดจึงมีการทำเครื่องช่วยหายใจมาใช้ช่วยป้อนอากาศเข้าสู่ร่างกายให้มากขึ้นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ประกอบด้วย ถังออกซิเจนสีเขียว (ที่ถูกคือถังบรรจุอากาศแรงดันภายในถัง 1800 psi โดยประมาณ) วาล์วปรับแรงดัน (regulator)เกจวัดแรงดันในถังบรรจุ flow meter  กระบอกใส่น้ำสำหรับดักฝุ่นละอองที่มากับอากาศและปรับอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านน้ำนี้ ความหนาแน่นของอากาศคงที่ปริมาณออกซิเจนปรับได้ด้วยตัวปรับแรงดันซึ่งจะปรับไว้ 3-5 ลิตร/นาที (flow rate) โดยประมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว

            เครื่อง ออกซี่ พลัส ( Oxy plus )  สร้างมาเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานปริมาณอากาศ (flow rate) 3-5 ลิตร/นาที เช่นเดียวกันแต่อากาศที่จะผ่านเข้าเครื่องนี้จะถูกปรับประจุไฟฟ้าสถิตให้เสถียร (เป็นกลาง) ทำให้กลุ่มของอากาศกระจายตัวออกเป็นอิสระ ทำให้เราสามารถเพิ่มออกซิเจน 7-9 % โดยประมาณ ออกซิเจนที่ได้เพิ่มมาจากการปรับประจุไฟฟ้าให้เป็นกลาง (neutralization) ทำให้ไนโตรเจนกับออกซิเจนแตกออกจากกัน

           โครงสร้างโมเลกุลธาตุคงเดิมที่แตกออก คือ cluster อากาศและออกซิเจนที่หลุดออกมาเป็นออกซิเจนอิสระ (free oxygen) ซึ่งสามารถแทรกซึงเข้าทำปฎิกิริยากับเซลล์ต่างๆในร่างกายได้ทันทีโดยปกติออกซิเจนที่เรา

หายใจเข้าไปจะสันดาปกับอาหารที่รับประทานได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ในร่างกาย ผลของการสันดาปจะทำให้เกิด คาร์บอนได้ออกไซด์ น้ำและพลังงานให้ร่างกาย ซึ่งการสันดาปที่ดีต้องใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นจำนวนมาก  ร่างกายมนุษย์เสมือนเครื่องจักกร ที่มีการป้อนเชื้อเพลิงเข้าไปเพื่อเผาไหม้ให้เกิดพลังงานถ้าเชื้อเพลิงไม่ดีอากาศไม่พอ การเผาไหม้ก็ไม่สมบูรณ์พลังงานที่ได้ไม่พอเพียง ร่างกายอ่อนแอทำให้เกิดโรคต่างๆ ขาดภูมิต้านทาน  ประจุไฟฟ้าภายในร่างกายสับสน ออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปมีความสำคัญมากต่อการมีชีวิตอยู่ ขาดอาหารเป็นเดือนยังไม่ตาย ขาดดน้ำก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าขาดอากาศไม่ถึงอึดใจตายแน่นอน โรคมะเร็งเป็นโรคหนึ่งที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสับสนในเซลล์บางเซลล์เกินบางเซลล์ขาด

              มีงานวิจัยงานหนึ่งระบุว่าเชื้อมะเร็งไม่ถูกกับออกซิเจนทำให้เราพอจะอนุมานได้ว่ามะเร็งมีส่วนที่จะเกิดออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายไม่พอเพียงหรือเข้าไปมากแต่ใช้งานไม่ได้แพราะมีไนโตรเจนหุ้มอยู่ แต่คุณสมบัติของออกซิเจนที่ได้จากเครื่อง ออกซี่ พลัส (Oxy Plus ) ตัวนี้เป็นออกซิเจนอิสระที่จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ด้วย

 

Follow Cornex