Print

Cornex Health | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำผลไม้ผง

Zinc Amino Acid

ช่วยในการสร้าง RNA และ DNA และสังเคราะห์โปรตีน

- ช่วยย่อย เผาผลาญ และสลายไขมันเก่า

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Growth Hormone ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสลายไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเวลาหลับ

- มีความจำเป็นสำหรับการหายใจของเนื้อเยื่อ

- เป็นส่วนหนึ่งของอินซูลิน ซึ่งเกี่ยวข้องในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรทและให้พลังงาน

- จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต และการเจริญของระบบสืบพันธุ์

- ช่วยให้ต่อมลูกหมากทำหน้าที่ได้ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เป็นหมัน

- ทำให้การรักษาบาดแผล และแผลไฟไหม้หายเร็วขึ้น

- ช่วยให้การดูดซึมของวิตามิน บี ดีขึ้น และนำ วิตามิน เอ ไปใช้ประโยชน์

- จำเป็นสำหรับสุขภาพผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ และระบบประสาทกลาง

- สำคัญในการสร้างกระดูกตามปกติ

- ช่วยในการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดทางปอด